ZESPÓŁ SZKÓŁ z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

   


Sekretariat

PLAN LEKCJI

Nauczyciele

Specjaliści

Dokumenty szkolne

O szkole

Patronka
SP 236 i G 61


Zjazd Szkół Sendlerowskich 2013

Świetlica

Biblioteka

Publikacje nauczycieli

Obwody szkół wolskich

Inne strony

Galeria zdjęć

DZISIAJ JEST:

"Żeby świat był lepszy,
konieczna jest miłość do każdego człowieka.
I tolerancja, bez względu na rasę, religię i narodowość"

Irena Sendlerowa


    Informacje:    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015    
odbędzie się w sali gimnastycznej 1 września 2014 r.

    godz. 9.00 - klasy I - III gimnazjum
    godz. 10.00 - klasy IV - VI szkoły podstawowej
    godz. 11.00 - oddziały przedszkolne i klasy I - III SP  czyli co u nas słychać  


    * * * Hamburg 04-09.05.2014 * * * Mazury 27.06-04.07.2014 * * *       Podręczniki na rok szkolny 2014/2015    


    PRZEDSZKOLNA WYPRAWKA 5-6 LATKA    


    W naszej szkole wdrażamy OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE    


    PLAN LEKCJI w I semestrze r. szk. 2014/2015    PROJEKTY
UNIJNEZespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
Tel/fax (22) 836 - 47 - 64     (22) 836 - 40 - 29
http://sp236gim61.neostrada.pl

Rekrutacja

Dla Rodziców

Aktualności
z życia szkoły

Spotkania
z historią

Osiągnięcia uczniów

Samorząd Uczniowski

Projekty edukacyjne

Innowacje
pedagogiczne

Zajęcia pozalekcyjne

Wolontariat

KRONIKI klasowe


Szkolna kuchnia
Ostatnia
aktualizacja:

(mm/dd/rrrr)