ZESPÓŁ SZKÓŁ z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    Opracowanie: p. Magdalena Szczypińska

W dniach 18-21 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 przy ul. Elekcyjnej 21/23 w Warszawie odbył się Międzynarodowy Zjazd Szkół Sendlerowskich. W ten sposób organizatorzy i uczestnicy Zjazdu uczcili 5 rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej. Głównym celem uroczystego spotkania było nawiązanie i podtrzymywanie stałej współpracy uczniów i pracowników szkół, znajdujących się w różnych rejonach Polski i Niemiec. Zależy nam, by dzięki współdziałaniu uczniów i pedagogów ideały Ireny Sendlerowej nie zaginęły i nieprzerwanie inspirowały młodych ludzi na całym świecie.

KRONIKA Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich.

PROGRAM Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich.

SZKOŁY, które wzięły udział w Międzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich.

   

SPONSORZY:

   


II Międzynarodowy Zjazd Szkół Sendlerowskich został objęty partonatem medialnym przez TVP Warszawa i Kurier Wolski.


Zespół Szkół nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
Tel/fax (22) 836 - 47 - 64     (22) 836 - 40 - 29
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)