DZISIAJ JEST:
        Strona główna    


Na początku XIX wieku na Woli powstał cmentarz: żydowski potem prawosławny, 2 muzułmańskie, karaimski, mariawicki, katolicki, luterański, kalwiński, powstańczy.
Po dziś dzień zdumiewa niezwykły fenomen ekumenicznego miejsca spoczynku wyznawców tak wielu różnych wyznań na gościnnej ziemi wolskiej.

CMENTARZE:

Cmentarz - Powstańców Warszawy

Cmentarz - Rzymskokatolicki Cmentarz Wolski

Cmentarz - Prawosławny

Cmentarz - Karaimski


Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy
ul. Wolska 174

Cmentarz Powstańców Warszawy otwarto 25 listopada 1945 r. z przeznaczeniem na pochówki osób ekshumowanych z ulic i placów Warszawy, poległych głównie podczas powstania warszawskiego. Jest to największy cmentarz cywilnych ofiar powstania warszawskiego 1944 r.
Na Cmentarzu Powstańców Warszawy spoczywają prochy tysięcy ofiar hitleryzmu, zamordowanych i spalonych w Warszawie 1944 roku.

Pod nagrobną płytą znajduje się 12 ton prochów, w tym 4 tony przywiezione z lochów gestapo i Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Alejach Ujazdowskich. Symboliczny pogrzeb odbył się latem 1946 roku. Prochy około 15 000 ludzi przywieziono na cmentarz w 115 trumnach.
W 1960 roku spod tej płyty pobrane zostały prochy pod pomnik grunwaldzki.
Na Cmentarzu Powstańców Warszawy znajdują się również dwie tablice pamiątkowe z nazwiskami powstańców.

Nieprzychylna powstaniu warszawskiemu polityka władz Polski Ludowej sprawiła, że przez dziesięciolecia oficjalnie nie wspominano o istnieniu cmentarza i był on świadomie utrzymywany w stanie zaniedbania. Obowiązywał zakaz wystawiania nagrobków, co uzasadniano mającymi lada moment nastąpić pracami porządkowymi. Rodziny zmarłych starały się chociaż o symboliczny krzyż, często stawiając go po kryjomu i mimo że służba cmentarna była zobowiazana do usuwania wszystkich samowolnie zbudowanych pomników.

W l. 60. XX w. cmentarz został uporządkowany, co polegało m.in. na znacznym zmniejszeniu jego obszaru. W toku tych prac porządkowych zaorano wszystkie mogiły niszcząc istniejące, prowizoryczne nagrobki.

Aż do XXI w. cmentarz był praktycznie pozbawiony emblematów powstania. Dopiero w 2001 r. na barykadzie i tarczy posšgu Polegli Niepokonani umieszczono znaki Polski walczącej (kotwicę). Od tego czasu środowiska kombatantów prowadza starania o właściwe uczczenie pamięci pochowanych na Woli osób.


Cmentarz Rzymskokatolicki

ul. Wolska 180/182

Cmentarz powstał wraz z reaktywowaniem parafii św. Stanisława przy kościele na ul. Bema 73. Powierzchnia cmentarna obecnie wynosi około 12 ha. Na terenie znajduje się niewielki murowany kościół św. Grzegorza Wielkiego zbudowany w latach 1962-1963.
Od 1928 roku cmentarz zyskał bezpośrednie połączenie z centrum miasta, przez co stał się atrakcyjny dla mieszkańców w porównaniu z drogimi Powązkami i cmentarzem bródnowskim.

Na cmentarzu znajduje się pomnik w formie prostego, skromnego obelisku z umieszczonymi dwiema tablicami pamiątkowymi nawiązującymi do tradycji niepodległościowych. Został on wzniesiony w 1918 roku ze składek mieszkańców Woli.

Wśród wielu grobów na szczególną uwagę zasługuje mogiła księży redemptorystów rozstrzelanych w czasie powstania.


Cmentarz Prawosławny

ul. Wolska 138/140

Aż do lat trzydziestych minionego stulecia nie istniał w Warszawie osobny cmentarz wyznania prawosławnego. Zmarłych grzebano na Powązkach oraz na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Mylnej, potem przy Młynarskiej. Dopiero kiedy po upadku powstania listopadowego liczebność kolonii rosyjskiej zaczęła znacznie wzrosła, ustanowiono w 1834 roku pierwsze prawosławne biskupstwo w Warszawie oraz zapadła decyzja założenia samodzielnego cmentarza.

Carski ukaz z 1834 roku zniósł parafię rzymsko-katolicką przy kościele św. Wawrzyńca i zmienił go na cerkiew pod wezwaniem Matki Boskiej Włodzimierskiej. Wokół świątyni powstał cmentarz. W 1838 roku cmentarz został poświęcony, a uroczyste otwarcie odbyło się w sierpniu 1841 roku wraz z poświęceniem przebudowanej cerkwi.

W pierwszych latach XX wieku zakupiono nowe grunty i wzniesiono cerkiew pod wezwaniem Św. Jana Klimaka a kościół św. Wawrzyńca został przejęty przez katolików.

Na cmentarzu spoczywa prezydent Warszawy, bardzo zasłużony dla miasta, Sokrates Starynkiewicz. Na uwagę zasługują również nagrobki z białego marmuru dłuta Bolesława Syrewicza, a także nagrobki zwieńczone kopułami cerkiewnymi.