ZESPÓŁ SZKÓŁ z Oddziałami Integracyjnymi nr 65, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


STATUT SZKOŁY

MISJA I WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 65

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 65


Programy profilaktyczne

Program profilaktyczny dla Zespołu Szkół nr 65


Programy wychowawcze

Program wychowawczy dla Zespołu Szkół nr 65

Program wychowawczy dla Oddziału Przedszkolnego

Program wychowawczy dla klas I - III SP

Program wychowawczy dla klas IV - VI SP

Program wychowawczy dla klas I - III Gimnazjum


Zasady oceniania zachowania

  Ocena zachowania


    ZARZĄDZENIE nr 1/2015/2016
Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie
    w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów    
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


Przedmiotowe Systemy Oceniania

 

Język polski
PSO z języka polskiego


Język angielski i język hiszpański
PSO z języka angielskiego i hiszpańskiego
Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami


Historia i WOS
Zasady oceniania na lekcjach historii

PSO z historii w klasie 4
PSO z historii w klasie 5
PSO z historii w klasie 6

PSO z historii w klasie 1 gim
PSO z historii w klasie 2 gim
PSO z historii w klasie 3 gim

PSO z Wiedzy o społeczeństwie


Matematyka
Zasady oceniania na lekcjach matematyki

PSO z matematyki w klasie 4
PSO z matematyki w klasie 5
PSO z matematyki w klasie 6

PSO z matematyki w klasie 1 gim
PSO z matematyki w klasie 2 gim
PSO z matematyki w klasie 3 gim


Przyroda
Zasady oceniania na lekcjach przyrody

PSO z przyrody w klasie 4
PSO z przyrody w klasie 5
PSO z przyrody w klasie 6


Biologia
Zasady oceniania na lekcjach biologii

PSO z biologii w klasie 1 gim
PSO z biologii w klasie 2 gim
PSO z biologii w klasie 3 gim


Geografia
Zasady oceniania na lekcjach geografii

PSO z geografii w klasie 1 gim
PSO z geografii w klasie 2 gim
PSO z geografii w klasie 3 gim


Chemia
Zasady oceniania na lekcjach chemii

PSO z chemii w klasie 1 gim
PSO z chemii w klasie 2 gim
PSO z chemii w klasie 3 gim


Fizyka
Zasady oceniania na fizyce


Zajęcia komputerowe - Informatyka
Zasady oceniania na zajęciach komputerowych i informatyce

PSO z zajęć komputerowych w klasie 4
PSO z zajęć komputerowych w klasie 5
PSO z zajęć komputerowych w klasie 6

PSO z informatyki w gimnazjum


Plastyka - Technika
PSO z techniki w szkole podstawowej
PSO z techniki w gimnazjum

PSO z plastyki w szkole podstawowej
PSO z plastyki w gimnazjum


Muzyka
PSO z muzyki


Religia
Zasady oceniania na lekcjach religii
PSO z religii w klasie 2 SP


W F
PSO z wychowania fizycznego


Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO z edukacji dla bezpieczeństwaZespół Szkół nr 65
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
Tel/fax (22) 836 - 47 - 64     (22) 836 - 40 - 29
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)