Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


   

Szkoła Podstawowa nr 236 istnieje od 1 września 1962 r.

* * *

Od 1.09.1999 r.   VIII - klasowa szkoła podstawowa zostaje zamieniona na VI - klasową szkołę podstawową.

Uczniowie, którzy w roku poprzednim ukończyli klasę VI - rozpoczęli naukę w pierwszej klasie nowoutworzonych gimnazjach (rok szkolny 1999/2000).

Uczniowie, którzy ukończyli klsaę VII,
kontynuowali naukę w szkole podstawowej - jako klasa VIII.

Był to ostatni rocznik, którzy kończył 8-letnią szkołę podstawową w czerwcu 2000 r.

* * *

1.09.2001 przy Szkole Podstawowej nr 236 utworzono pierwszą klasę gimnazjum będącą filią
Gimnazjum nr 52 (ul. Deotymy)

* * *

Od 1.09. 2002 r. przy SP 236 działa Gimnazjum nr 61 z oddziałami integracyjnymi

* * *

Od 1.01.2003 r. Szkoła Podstawowa nr 236 oraz Gimnazjum nr 61 z oddziałami integracyjnymi tworzą
Zespół Szkół nr 18 z oddziałami integracyjnymi

* * *

Od 1.09.2004 r. następuje zmiana numeru zespołu:
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
w skład zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236
oraz
Gimnazjum Integracyjne nr 61

* * *

4.XII.2009 r. Uroczyste nadanie imienia Ireny Sendlerowej
Gimnazjum Integracyjnemu nr 61

* * *

4.XII.2012 r. Uroczyste nadanie imienia Ireny Sendlerowej
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236

* * *


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)