Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


Początki integracji w naszej szkole

sięgają roku szkolnego 1990/1991. Wówczas dyrektorem szkoły była p. Maria Kaszkur.

Na prośbę szkoły podstawowej dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ul. Radomskiej przyjęto do naszej szkoły 9 dzieci do klasy V. Zostały do tego celu dostosowane 2 sale (obecna 16 i 17), podjazd do szkoły od strony sali gimnastycznej oraz łazienka tylko do dyspozycji tej klasy.

Z tyłu od lewej: p. Wiesława Jaremczuk, p. Maria Rypeść
Z tyłu od prawej: pomocnicy w ramach zastępczej służy wojskowej

Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć powiększenie

W roku poprzedzającym przybycie nowych uczniów odbywało się przygotowanie uczniów i nauczycieli do nowej funkcji szkoły. Został nakręcony specjalny film ukazujący specyfikę szkoły dla dzieci z porażeniem mózgowym poruszające się na wózkach inwalidzkich lub czekające na pomoc innych. Nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez szkołę przy ul. Radomskiej.

Wychowawczynią tej klasy została p. Maria Rypeść i ponieważ była też wychowawczynią klasy VIII - uczniowie tej klasy stanowili nieocenioną pomoc w nowej klasie. Opiekowali się nowymi uczniami, pomagali w nauce, w pisaniu lekcji, wtajemniczali w życie szkoły.
Do fizycznej pomocy przydzielonych zostało dwóch młodych panów w ramach zastępczej służy wojskowej. Pomocą w opiece - głównie dla dziewczynek była
p. Wiesława Jaremczuk.

Ta pierwsza klasa integracyjna miała kształcący wpływ na uczniów w całej szkole. Uczniowie byli zawsze chętni do pomocy i wręcz uważali, aby nie potrącić kogoś na wózku inwalidzkim.

Uczniowie ci ukończyli szkołę podstawową w roku szkolnym 1993/1994.
Wszyscy kontynuowali naukę w różnych szkołach ponadpodstawowych. Połowa z nich zdała maturę, a niektórzy kontynuowali naukę na wyższych uczelniach.

Z tyłu 2 od lewej: p. Maria Rypeść
Z tyłu od prawej: p. Wiesława Jaremczuk

Kliknij na zdjęcie aby zobaczyć powiększenie

Pracując przez 4 lata z uczniami z porażeniem mózgowym cały zespół pedagogiczny zdobył bogate doświadczenia w pracy z dziećmi integracyjnymi, dlatego też postanowiono w roku szkolnym 1995/96 utworzyć po raz pierwszy klasę integracyjną. Dyrektorem szkoły była już p. Danuta Żendzian.

Po raz pierwszy przyjęto wówczas pedagoga specjalnego (wspierającego), który miał za zadanie pracę z dziećmi integracyjnymi podczas lekcji prowadzonych przez nauczycieli specjalistów z danych przedmiotów. Pierwszym pedagogiem specjalnym (wspierającym) była p. Magdalena Matulewska (Zajkowska).

Obecnie na każdym poziomie klas jest przynajmniej jedna klasa integracyjna. W każdej takiej klasie jest kilkoro dzieci integracyjnych czyli dzieci np. z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami narządu ruchu, z chorobami przewlekłymi, z obniżoną sprawnością intelektualną, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i nieprzystosowanych społecznie. W każdej klasie integracyjnej obok nauczyciela przedmiotu w zajęciach współuczestniczy pedagog specjalny. Zawsze służy pomocą i wsparciem dzieciom, które potrzebują pomocy w czasie lekcji.

Celem szkoły jest w szczególności przystosowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie.
Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej, na bazie obowiązujących podręczników. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów. Dzieci otrzymują pomoc pedagogiczną, psychologiczną, rewalidacyjną, logopedyczną, rehabilitacyjną, terapii sensorycznej, socjologiczną.

W roku szkolnym 2001/2002 w naszej szkole została utworzona filia Gimnazjum nr 52 (ul. Deotymy) i przyjęto uczniów do I klasy integracyjnej Gimnazjum.

Od roku szkolnego 2002/2003 przy Szkole Podstawowej nr 236 z oddziałami integracyjnymi utworzono Gimnazjum integracyjne nr 61. Od tego momentu obie szkoły tworzą Zespół Szkół nr 18.

W roku szkolnym 2004/2005 zmieniono numer zespołu na:

Zespół Szkół nr 65 z oddziałami integracyjnymi.

Opracowanie: Gabriela Bobrzak.
Wspomnienia o początkach integracji: Halina Zatorska


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)