Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


 


        Fundacja: Dzieci Niczyje
www.fdn.pl

Cyberprzemoc
www.helpline.org.pl
www.saferinternet.pl


Jeśli natknąłeś się w Internecie na pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia, nie ignoruj ich! Zgłoś je anonimowo poprzez stronę:
www.dyzurnet.pl


CERT- reagowanie na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet
www.cert.pl



Urząd Dzielnicy Wola
www.wola.waw.pl



Warszawa
www.warszawaonline.pl



Miasto Stołeczne Warszawa
www.um.warszawa.pl



Województwo mazowieckie
www.mazowieckie.pl



Wszystko o Polsce
www.polska.pl



Sejm RP
www.sejm.gov.pl



Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.cke.edu.pl



Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerowych
www.oeiizk.waw.pl



Biuro Edukacji Warszawy
www.edukacjawarszawska.hi.pl



Wszystko czego potrzebują nauczyciele i dyrektorzy
www.eduinfo.pl



Portal dla ucznia, nauczyciela, rodzica
www.eduseek.interklasa.pl



Międzyszkolna platforma internetowa
www.oswiata.org.pl



Aktualności oświatowe
www.profesor.pl



Centrum metodyczne pomocy psychologicznej
www.cmppp.edu.pl



Centarlny ośrodek doskonalenia nauczycieli
www.codn.edu.pl



Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl



Kuratorium Oświaty i Wychowania
www.kuratorium.waw.pl



Polski Serwis Prawa
www.prawo.lex.pl



Dzienniki Urzędowe i Rozporządzenia
www.abc.com.pl



Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)