Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


pokój nr 43 - piętro

P u b l i k a c j e:            

           

           

dla Rodziców
- 10 zasad profilaktyki
- kształtowanie
  mowy dziecka

- książki warte
  przeczytania

- ćwiczenia warg
- ćwiczenia języka
- ćwiczenia podniebienia
Od wielu lat w naszej szkole prowadzona jest terapia logopedyczna. Wszyscy uczniowie klas "0" i I na początku roku szkolnego są diagnozowania przez logopedę. Dzieci potrzebujące pomocy logopedy są kwalifikowane na terapię.
dla Uczniów
- dla jąkających się
- wyliczanki, rymowanki
- ćwiczenia
  gimnastyki mózgu
Zadaniem terapii logopedycznej jest:
- kształtowanie mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym,
- zapobieganie powstawaniu wad mowy,
- usuwanie wad już istniejących,
- nauczanie mowy w wypadku jej braku lub utraty.

Terapia logopedyczna jest uzupełniana zajęciami logorytmiczno - ortofonicznymi zorganizowanymi dla wszystkich uczniów klas "0" oraz I -II.
W niektórych wypadkach niezbędne są dodatkowe badania specjalistyczne: psychologiczne, foniatryczne, audiologiczne, ortodoniczne, stomatologiczne.

dla Nauczycieli
- Metoda Dennisona
- oddychanie
- niepłynność mówienia
- jąkanie
- terapia jąkania
- Metoda Dobrego Startu
- słuch fonematyczny
- zaburzenia mowy
- konspekt:
  Wymowa głoski "ż"

- konspekt:
  Wymowa głoski "c"

- konspekt:
  Wymowa głoski "sz"

W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia:
- narządów artykulacyjnych,
- fonacyjne,
- oddechowe,
- słuchu fonetycznego,
- nauczanie poprawnej artykulacji (uzyskanie prawidłowej wymowy, a następnie kształtowanie prwidłowych nawyków czyli automatyzacja nabytej umiejętności),
- kształtowanie warstwy gramatycznej i leksykalnej mowy.

W ramach szeroko pojętej profilaktyki nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji bezpałatnego diagnozowania logopedycznego dla dzieci i dorosłych organizowanego raz w roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


opracowanie: Magdalena Tomicka


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)