Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


Pedagodzy szkolni przyjmują w pokoju nr 1 znajdującym się na parterze.

Pedagog szkolny :

- dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w szkole
- diagnozuje środowisko szkolne, rodzinne i rówieśnicze uczniów
- rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
- dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
- podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
- wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych powstających w codziennej pracy szkoły
- wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- rozwija umiejętności wychowawcze rodziców
- poznaje środowisko rodzinne i sytuację materialną uczniów i ich rodziców
- prowadzi rozmowy o charakterze wspierającym, interwencyjnym z rodzicami uczniów
- podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
- wykrywa patologie życia społecznego i eliminuje początkowe symptomy niedostosowania społecznego uczniów
- przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)