Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    27.11.2013

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
na dostawę i przesył / dystrybucję energii cieplnej do budynku szkoły w okresie 1.01 - 31.12.2014 r.

* * *

18.11.2013

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie ogłasza przetarg na dostawę i przesył / dystrybucję energii cieplnej do budynku szkoły w okresie 1.01 - 31.12.2014 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-4Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)