Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    11.04.2018

Postępowanie przetargowe na remont boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23 w Warszawie.

BIP wydruk

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Korekta SIWZ

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót remontu

Dokumenty i opis techniczny

PW 01 projekt zagospodarowania terenu

PW 02 plac zabaw

PW 03 boisko

PW 04 bramka

PW 05 przekroje

PW 06 przekroje

Informacje BIOZ

Przedmiar robót

OTWARCIE OFERT

WYNIK PRZETARGU27.11.2013

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU
na dostawę i przesył / dystrybucję energii cieplnej do budynku szkoły w okresie 1.01 - 31.12.2014 r.

* * *

18.11.2013

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie ogłasza przetarg na dostawę i przesył / dystrybucję energii cieplnej do budynku szkoły w okresie 1.01 - 31.12.2014 r.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załączniki nr 2-4Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)