Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


Psycholog szkolny:

- kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);

- doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, wsparciowym);

- wspiera nauczycieli, rodziców w sprawach wychowawczych;

- prowadzi interwencje, mediacje w sytuacjach kryzysowych;

- udziela porad, prowadzi konsultacje dla rodziców.


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)