Ankieta- agresja
(Jest anonimowa)

1. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

a. tak
b. nie

2. Czy byłaś/ byłeś świadkiem zachowań agresywnych?

a. w szkole
b. na podwórku
c. na mieście

3. Czy takie zachowania dotyczyły bezpośrednio Ciebie?

a. tak
b. nie

4. Jaki to był rodzaj agresji?( podaj przykłady)

a. słowna ..........................................................................................

b. fizyczna ........................................................................................

c. psychiczna ....................................................................................

5. Czy rozmawiałaś/ rozmawiałeś o tym z kimś z dorosłych?

a. tak
b. nie

Jeśli nie to dlaczego? .............................................................................................
................................................................................................................................

6. Czy byli to Twoi rodzice?

a. tak
b. nie

7. Czy o agresywnym, przemocowym zachowaniu wobec siebie powiedziałabyś/ powiedziałbyś nauczycielowi?

a. tak- to dlaczego..................................................................................

b. nie to dlaczego....................................................................................

8. Jakiego rodzaju pomocy oczekiwałabyś(łbyś) ze szkoły?
............................................................................................................

9. Czy zdarza Ci się agresywne zachowanie wobec kolegów?

a. tak
b. nie

10. Kiedy ono występuje?

a. kiedy masz zły humor
b. kiedy jesteś zdenerwowana/ny na rodziców
c. kiedy jesteś zdenerwowana/ny na nauczyciela
d. inne.....................................................................................................

11.Czy jest ono ?

a. dość częste
b. sporadyczne
c. bardzo częste

11. Czy chciałabyś/łbyś zmienić w swoim zachowaniu wobec kolegów
............................................................................................................