Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Uzależnienia- jak temu zapobiegać

Cele:

Ogólny
- uświadomienie konsekwencji sięgania po rożnego rodzaju używki

Szczegółowe
- dbanie o swoje zdrowie
- umiejętność mówienia ,,nie”
- otwartość na pomoc innym ludziom
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

Metody pracy:
pogadanka, praca indywidualna i zespołowa, ankieta

Pomoce dydaktyczne:
arkusze A3, ankiety

Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć od podania kilku definicji uzależnień:
Uzależnienie oznacza, że człowiek nie może normalnie funkcjonować nie zażywając pewnych substancji. Jego emocje, działanie, zależne jest od tego czy dostarczył organizmowi tych substancji. Uzależnienie to bycie pod wpływem środków stymulujących, bez których funkcjonowanie jest mocno zaburzone.
Krótka dyskusja .

2. Podział klasy na 3 grupy. Każda z grup ma do opracowania jeden temat na arkuszu A 3

a. Jakie substancje, środki powodują uzależnienia?
b. Jak zachowuje się człowiek uzależniony?
c. Dlaczego sięgamy po używki?

Praca w grupach trwa około 10 minut. Po tym czasie po wytypowany wcześniej przedstawiciel odczytuje to co zostało opracowane. Po prezentacji następuje krótka dyskusja. ( około 5- 10 minut)

3. W dalszej części lekcji każdy z uczniów otrzymuje do wypełnienia samodzielnie ankietę. Przed przystąpieniem do pracy jest jasny komunikat, że ankieta jest wyłącznie skierowana do poszczególnych uczniów i nie będzie odczytywana:

Dlaczego piję alkohol na imprezach, prywatkach;
• na każdej imprezie piją, to jest normalne
• jest mi wówczas wesoło
• mogę się wyluzować
• czuję się akceptowany
• boję się przeciwstawiać
• nie potrafię powiedzieć ,,nie”
• nie chcę być sama/sam
• chcę odreagować stres

Po wypełnieniu ankiety uczniowie otrzymują informację:
Być może miałeś doświadczenie z alkoholem. Czy przyczyna dla której piłeś była tą samą, którą zakreśliłeś? Jest to dla Ciebie ważna informacja. Zastanów się, co warto zrobić, żeby nie musieć pić, żeby na imprezach mieć wybór: chcę czy nie chcę pić?

4. Następnie na tablicy umieszczone zostają kartki z następującymi stwierdzeniami:
Narkoman to człowiek chory.
Narkoman bardziej boi się życia niż śmierci.
Narkotyk to ucieczka od rzeczywistości.
Alkoholizm jest chorobą
Alkohol działa na układ nerwowy.
Nigdy nie wiesz kiedy się uzależnisz.
Tylko pomoc innych ludzi pozwala przetrwać i przezwyciężyć nałóg.

Podział klasy na 3 grupy, krótka dyskusja w zespołach. Podzielenie się własnymi spostrzeżeniami. ( czas około 5 min.)

5. W przedostatniej części lekcji każdy z uczniów otrzymuje kwestionariusz, który będzie pomocny do ustalenia co należy zmienić , nad czym popracować aby zachować równowagę psychiczną.

6. Podsumowanie lekcji- wyciągnięcie wniosków.