Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Uzależnienia (2) - ciąg dalszy

Cele:
Ogólny

- uświadomienie konsekwencji sięgania po używki

Szczegółowe:
- zdobycie podstawowych wiadomości o niszczącej działalności używek na nasz organizm
- umiejętność pracy w grupach
- uczenie właściwych zachowań

Metody pracy:
pogadanka, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie scenek tematycznych

Pomoce dydaktyczne: ankieta, arkusze A3,

Przebieg zajęć:

1. Wspólna próba odpowiedzi na pytanie
"Co ludziom dają uzależnienia i czy są szkodliwe?”

Odpowiedzi uczniów notuje na tablicy nauczyciel. Można zastosować podział na szkodliwe i nieszkodliwe.( czas około 10 minut)

2. Następnie próba prześledzenia procesu uzależnienia na przykładzie narkotyków:
Podział klasy na 3 grupy, w której :

- pierwsza zajmować się będzie sytuacją, gdy młody człowiek nie chce czuć się innym, chce zaspokoić swoją ciekawość, przeżyć przyjemne chwile, uwolnić się od napięcia. Szuka nowych kontaktów z ludźmi, którzy mają podobne potrzeby jak on.
Relacje w rodzinie układają się dość dobrze, sporadycznie dochodzi do małych konfliktów.

- druga- młody człowiek chce być aktywny, osiągać wysokie wyniki. Nie przeszkadza mu samotność, lubi przebywać sam. Zaczyna brakować mu pieniędzy na używki, dochodzi do pierwszych kradzieży w domu. Rodzina coraz bardziej niepokoi się jego zachowaniem.

- trzecia- młody człowiek nie może obyć się bez środków psychoaktywnych. Ostre konflikty w domu i szkole. Pojawiają się kłopoty z prawem, odsunięcie od rówieśników.
Każda z grup ma do przygotowania scenki, trwające 2- 3 minuty. Na ich przygotowanie uczniowie mają 10-15 minut.

3. Odgrywanie scenek, baczna obserwacja przez pozostałe dzieci.
Po scenkach poproszenie uczniów o wyrażenie swoich sądów i opinii na przedstawione tematy.

4. W dalszej części zajęć próba odpowiedzi na pytanie:
Czy istnieje bezpieczne branie narkotyków? Czy istnieje bezpieczne picie alkoholu? Dyskusja

5. Podział klasy na 3 grupy, rozdanie arkuszy, na których zapisywane będą sądy na temat konsekwencji uzależnień. Czas pracy 10 minut.
Następnie prezentacja przez jednego przedstawiciela z grupy pracy.

6. Wyciągnięcie wspólnych wniosków.
Próba zastanowienia się gdzie możemy się udać po pomoc w razie potrzeby?

7. Podsumowanie lekcji. Wypełnianie przez uczniów krótkiej ankiety dotyczącej zajęć: