Ankieta dla rodziców - zajęcia profilaktyczne

1. Czy w szkole do której uczęszcza Państwa dziecko jest bezpiecznie?

a. tak
b. nie

2. Czy rozmawiacie Państwo z dziećmi w domu na temat agresji, przemocy?

a. tak
b. nie

3. Czy udzielacie rad, jak należy się zachować w takiej sytuacji?

a. tak
b. nie
jeśli tak to jakie to są rady? ...............................................................

4. Czy zdarzały się sytuacje użycia przemocy wobec Państwa dziecka?

a. tak( jeśli tak to jakie) ..................................................................
b. nie

5. Czy to miało miejsce w szkole?

a. tak
b. nie

6. Czy powiadamialiście Państwo pracowników szkoły w takich sytuacjach?

a. tak
b. nie( jeśli nie to dlaczego).............................................................

7. Czy reakcje pracowników szkoły spełniały Państwa oczekiwania?

a. tak - ................................................................................................
b. nie- to dlaczego ..............................................................................

8. Czego oczekiwaliby Państwo, gdyby wobec dziecka została użyta przemoc w szkole?
....................................................................................................

9. Czego oczekiwaliby Państwo, gdyby wobec dziecka została użyta przemoc poza szkołą?
....................................................................................................

10. Jak reagujecie Państwo, gdy widzicie agresywne zachowanie na ulicy?

a. nie reaguję z obawy na agresywne zachowanie , które może być skierowane na mnie, zawiadamiam funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej
b. reaguję natychmiast nie licząc się z konsekwencjami
c. inne..................................................................................................

11. Czy uważacie Państwo, że takie spotkania są potrzebne?

a. jeśli tak to dlaczego .................................................................................
b. nie