O metodzie Dennisona jak najkrócej.

 

Z greckiego "kinesis" oznacza ruch, "logos" - nauka, a wiec nauka o ruchu, o tym jak rozwija się dziecko i dorosły, gdy wykorzystuje ruch.

Jest to metoda wykorzystująca wpływ reakcji ruchowych na funkcjonowanie mózgu.
Twórcą jej jest Amerykanin Paul Dennison, który pracując z dziećmi dyslektycznymi zauważył, że uczą się one efektywniej, gdy w proces nauczania włączony jest ruch. Badania pozwoliły mu stwierdzić, iż najbardziej pomocne są ruchy wpływające na współpracę obu półkul mózgowych. Opracował na tej podstawie system ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie mózgu zw. "gimnastyką mózgu". Są to ćwiczenia ruchowe wpływające na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy półkulami.

Wykonywanie określonych ruchów wywołuje powstanie i utrwalenie połączeń nerwowych między półkulami, co prowadzi do ich integracji a w konsekwencji do poprawy:

Gimnastyka mózgu usprawnia:

Ćwiczenia gimnastyki mózgu.

1. Punkty na myślenie: ćwiczenie to dzięki uciskowi prawej ręki stymuluje przepływ krwi przez tętnicę szyjną do mózgu i poprawia jego ukrwienie (transport śwież natlenionej krwi do mózgu ); dzięki uciskowi lewej ręki na pępek uaktywnia się twór siatkowy, który pobudza układ przedsionkowy; mózg uczula się na informacje docierające z zewnątrz.

2. Ruchy naprzemienne: dzięki tym ruchom zostają pobudzone duże powierzchnie półkul mózgowych, w ciele modzelowatym tworzy się wiele nowych połączeń nerwowych, co poprawia komunikację obu półkul; następuje także dzięki nim poprawa myślenia przyczynowo-skutkowego.

3. Pozycja Cooka: ćwiczenie to aktywuje czuciowe i ruchowe obszary kory każdej półkuli mózgowej, łączy emocje zlokalizowane w układzie limbicznym z myśleniem racjonalnym i uczuciami zlokalizowanymi w płatach czołowych.

4. Leniwe ósemki : wpływa na poprawę sprawności pisania; poprawia koordynację ręka-oko.

5. Słoń: aktywuje wszystkie obszary układu umysł- ciało, układ przedsionkowy, poprawia koordynację oko-ręka oraz koncentrację.

6. Kapturek myśliciela: poprawia słuch i pamięć.

7. Energetyczne ziewanie: rozluźnia cały obszar twarzy, wspomaga efektywność werbalizacji i komunikacji.

8. Pompowanie piętą: podczas tego ćwiczenia płyn mózgowo-rdzeniowy przepływa swobodniej przez centralny układ nerwowy i komunikacja staje się swobodna, spontaniczna i twórcza.

9. Akumulator: jest to ćwiczenie rozluźniajaco-oddechowe, poprawia pamięć, koncentrację "rozjaśnia myśli".

10. Sowa: poprawia pamięć, pomaga lepiej rozumieć komunikaty docierające z zewnątrz wspomaga matematyczną precyzję.

11. Aktywna ręka: pomaga w prawidłowej artykulacji trudnych wyrazów, poprawia zdolności językowe, pomaga w opanowaniu ortografii, kaligrafii i w twórczym pisaniu.

Opracowanie: Magdalena Tomicka