Ćwiczenia gimnastyki mózgu

 

1. Punkty na myślenie:

ćwiczenie to dzięki uciskowi prawej ręki stymuluje przepływ krwi przez tętnicę szyjną do mózgu i poprawia jego ukrwienie (transport śwież natlenionej krwi do mózgu ); dzięki uciskowi lewej ręki na pępek uaktywnia się twór siatkowy, który pobudza układ przedsionkowy; mózg uczula się na informacje docierające z zewnątrz.

2. Ruchy naprzemienne:

dzięki tym ruchom zostają pobudzone duże powierzchnie półkul mózgowych, w ciele modzelowatym tworzy się wiele nowych połączeń nerwowych, co poprawia komunikację obu półkul; następuje także dzięki nim poprawa myślenia przyczynowo-skutkowego.

3. Pozycja Cooka:

ćwiczenie to aktywuje czuciowe i ruchowe obszary kory każdej półkuli mózgowej, łączy emocje zlokalizowane w układzie limbicznym z myśleniem racjonalnym i uczuciami zlokalizowanymi w płatach czołowych.

4. Leniwe ósemki :

wpływa na poprawę sprawności pisania; poprawia koordynację ręka-oko.

5. Słoń:

aktywuje wszystkie obszary układu umysł- ciało, układ przedsionkowy, poprawia koordynację oko-ręka oraz koncentrację.

6. Kapturek myśliciela:

poprawia słuch i pamięć.

7. Energetyczne ziewanie:

rozluźnia cały obszar twarzy, wspomaga efektywność werbalizacji i komunikacji.

8. Pompowanie piętą:

podczas tego ćwiczenia płyn mózgowo-rdzeniowy przepływa swobodniej przez centralny układ nerwowy i komunikacja staje się swobodna, spontaniczna i twórcza.

9. Akumulator:

jest to ćwiczenie rozluźniajaco-oddechowe, poprawia pamięć, koncentrację "rozjaśnia myśli".

10. Sowa:

poprawia pamięć, pomaga lepiej rozumieć komunikaty docierające z zewnątrz wspomaga matematyczną precyzję.

11. Aktywna ręka:

pomaga w prawidłowej artykulacji trudnych wyrazów, poprawia zdolności językowe, pomaga w opanowaniu ortografii, kaligrafii i w twórczym pisaniu.

Opracowanie: Magdalena Tomicka