NISKA SPRAWNOŚĆ NARZĄDÓW MOWY

 

U dzieci mających trudności z artykulacją poszczególnych głosek często występuje niska sprawność motoryczna narządów artykulacyjnych - języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego. Dzieci te mają duże trudności z unoszeniem języka do góry, ze swobodnym poruszaniem językiem wewnątrz i na zewnątrz jamy ustnej, z szerokim otwieraniem , ściąganiem i rozciąganiem warg, swobodnym poruszaniem żuchwy.
Jeśli logopeda zdiagnozuje u dziecka niską sprawność narządów artykulacyjnych wówczas zaleca przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających narządy mowy. Ćwiczenia te maja na celu podniesienie poziomu sprawności narządów artykulacyjnych, wypracowanie zręcznych i celowych ruchów. Dzięki nim dzieci kształtują wyczucie danego ruchu i położenie poszczególnych narządów - kinestezji.
Wskazane jest także usprawnianie motoryki narządów mowy w profilaktyce logopedycznej. Ćwiczenia takie przyspieszają powstawanie nowych dla dzieci głosek oraz kontrolę wymawiania danej głoski w mowie spontanicznej.

ĆWICZENIA PODNIEBNIENIA MIĘKKIEGO

Opracowanie: Magdalena Tomicka