KILKA SŁÓW O ODDYCHANIU

 

Oddychanie jest bardzo ważną czynnością. Warto uświadomić sobie że:

Układ oddechowy człowieka obejmuje płuca oraz drogi oddechowe czyli jamę nosową, gardło, krtań, tchawicę i oskrzela. Powietrze wydalane z płuc zostaje przekształcane w krtani i nasadzie na dźwięki mowy. Wdech odbywa się dzięki pracy mięśni oddechowych, głównie przepony i mięśni międzyżebrowych zewnętrznych. Powietrze wydalane z płuc jest niezbędne do powstania fali głosowej, która wprawia w drgania znajdujące się w krtani wiązadła głosowe. Wibracje wiązadeł głosowych pobudzają do drgań powietrze wypełniające jamy ustna, gardłową, nosową. Przepona oddziela jamę piersiowa od jamy brzusznej. Przepona jest płaskim, błoniastym mięśniem. Wśród mięśni oddechowych zwiększających pojemność klatki piersiowej przepona ma największe znaczenie. Przy wdechu klatka piersiowa wydłuża się na skutek obniżenia się przepony oraz rozszerza się przez uniesienie żeber. W czasie wydechu przepona unosi się a zebra opadają. Zmniejsza się wówczas pojemność klatki piersiowej. Powietrze w niej zawarte zostaje wypchnięte na zewnątrz.

Podam kilka przykładów ćwiczeń oddechowych wykonywanych w pozycji siedzącej i stojącej, które można wykonywać w każdej sytuacji.

Opracowanie: Magdalena Tomicka
na podstawie :
K.Gawęda, J.Łazewski." Uczymy się poprawnej wymowy",
Markus Schirner " Techniki oddychania"