Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/2018

 

                             

Zgodnie z Protokołem Zebrania RR nr 2/2017/18 z dnia 14.09.2017 r.

par. 8 adn. 6 wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców, w skład którego weszły :

 

1. p. Agnieszka Białkowska         - przewodnicząca

2. p. Monika Niewada

3. p. Anna Doyer

4. p. Ewa Dłużniewska

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto:

 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi


PKO BP S.A.

62 1020 1185 0000 4302 0011 1724

 

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz klasę ucznia.