Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    CZYM JEST REWALIDACJA?

Rewalidacja - (łac. Re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym na skutek choroby lub urazu.

JAKIE SĄ CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH?

Główne cele rewalidacji to:

- maksymalne usprawnianie i rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze;
- korygowanie funkcji zaburzonych;
- kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie;
- stymulowanie rozwoju.

CO ROBIMY NA ZAJĘCIACH REWALIDACJI?

Na zajęciach rewalidacji uczniowie mają możliwość utrwalania i doskonalenia wiadomości i umiejętności zarówno z zakresu przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno - przyrodniczych (w zależności od potrzeb uczniów).

Poza tym w czasie zajęć prowadzone są:

- trening czytania ze zrozumieniem;
- ćwiczenia grafomotoryczne;
- ćwiczenia pamięci;
- ćwiczenia językowe rozwijające i wzbogacające słonik czynny;
- ćwiczenia logicznego myślenia;
- ćwiczenia koncentracji uwagi.

JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PRACY REWALIDATORA?

Główne założenia pracy:

- nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem;
- stworzenie atmosfery życzliwości i akceptacji dziecka;
- dostosowanie form i metod pracy do możliwości i potrzeb poszczególnych uczniów;
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
- kształtowanie pozytywnej motywacji do pracy;
- wspieranie wysiłków uczniów.


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)