Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    Rada Rodziców 2018/2019

* * *

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

* * *

Oferta ubezpieczenia NNW "Ubezpieczenie z Klasą"

* * *

Zarządzenie Dyrektora w sprawie warunków korzystania z bezpłatnych podręczników

* * *

Informacje o stołówce szkolnej

* * *

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2015 poz. 1256)

* * *

D Z W O N K I

0. 07.30 - 08.10     (przerwa _5 min.)
1. 08:15 - 09:00     (przerwa _5 min.)
2. 09:05 - 09:50     (przerwa 15 min.)
3. 10:05 - 10:50     (przerwa _5 min.)
4. 10:55 - 11:40     (przerwa 10 min.)
5. 11:50 - 12:35     (przerwa 20 min.)
6. 12:55 - 13:40     (przerwa 15 min.)
7. 13:55 - 14:40     (przerwa _5 min.)
8. 14:45 - 15:30     (przerwa _5 min.)
9. 15:35 - 16:20     (przerwa _5 min.)

* * *


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)