Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Elekcyjna 21/23 w Warszawie

        Strona główna    


Zajęcia socjoterapeutyczne kierowane są do uczniów, u których obserwuje się trudności w rozwoju osobistym
i społecznym, które przyczyniają się do powstawania i intensyfikacji trudności w szkole.

W trakcie zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy:

* nabywają wiedzę o sobie samym i o innych ludziach,
* uczą się rozumienia świata społecznego,
* rozwijają indywidualne zainteresowania,
* dążą do korygowania zachowań, którym towarzyszą przykre emocje takie jak:
  lęk, poczucie winy, niepokój, poczucie krzywdy, gniew, złość, osamotnienie.


Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi
01-128 Warszawa ul. Elekcyjna 21/23
http://sp236gim61.neostrada.pl

Ostatnia aktualizacja:
(mm/dd/rr)